CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN MANDA LAND

MANDA LAND TUYỂN DỤNG ADMIN BĐS

Công ty TNHH Bất động sản Manda Land

Lương: Trên 10 triệu

Manda Land tuyển dụng Admin BĐS thực hiện quản lý quỹ hàng, thay mặt GĐ DA luôn nắm bắt tình trạng của các F2, kết nối với sale nhà cũng như sale thị trường nhằm tạo độ gắn kết, thúc đẩy tinh thần sale.

Loadiing